Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: Veronika Kolářová, IČ: 02604329 se sídlem: Nad Mazankou 30, Praha 8, 18200 (dále jen: „správce“).

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, zejména se jedná o Vaše

 • jméno, příjmení, titul
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

             Kontaktní údaje správce jsou

       Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky, případně objednávky marketingových služeb či školení.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem případně subdodavateli Správce, mezi které patří:

 • Poskytovatel webového systému WordPress
 • Společnost Google, Facebook, Instagram, Sklik
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • Právo na oznámení porušení zabezpečení Vašich osobních údajů ze strany Správce a zároveň povinnost Správce Vás o porušení informovat.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.