Všeobecné obchodní podmínky

1, Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzah mezi:

Veronika Kolářová

IČ: 02604329

se sídlem: Nad Mazankou 30, Praha 8, 182 00

kontaktní údaje

tel:  +420 774 175 773

e-mail:  marketackanavolnenoze@gmail.com

www: www.marketackanavolnenoze.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

a Vámi našimi klienty (dále jen „Klient“), kterým poskytuji služby online marketingu.

 

2, Objednávka služeb a uzavření smlouvy o poskytování služeb

Služby si Klient může u Poskytovatele objednat 7 dní v týdnů / 24 hodin denně. Služby jsou dodány elektronicky pokud není dohodnuto jinak.

Klient provádí objednávku služeb těmito způsoby:

A, prostřednictvím poptávkového formuláře na webových stránkách www.marketackanavolnenoze.cz 

B, telefonickou objednávkou

C, elektronickou poštou (e-mailem)

Ve všech uvedených případech dochází k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem v momentě přijetí objednávky a potvrzením Služeb a cenové nabídky Poskytovatele ze strany Klienta.

 

3, Platební podmínky a dodání Služeb

Smlouva je uzavřena v momentě přijetí objednávky a potvrzením Služeb a cenové nabídky Poskytovatele ze strany Klienta.

Přičemž ze smlouvy vyplývá:

  1. Identifikace Poskytovatele a klienta
  2. Identifikace poskytovaných Služeb
  3. Délka a začátek poskytovaných Služeb
  4. Výše odměny a způsob jejího vyplacení

Způsoby úhrady

Bankovním převodem či osobně na základě vystavené faktury.

 

4, Práva z vadného plnění – reklamace

Klient je povinen si plnění Služeb při jejich převzetí zkontrolovat, zda byly plněný v předem dohodnutém rozsahu. Práva z odpovědnosti za vadu poskytnuté Služby uplatňuje Klient, hned, bez zbytečného odkladu přímo u Poskytovatele. Nejpozději 24 hodin po předání zakázky. Reklamaci vyřídí Poskytovatel v co nejkratší možné lhůtě.

 

5, Osobní údaje

Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího služby související s poskytovanými Službami a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním e-mailu) odhlásit

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

6, Vyloučení odpovědnosti

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za výsledky. Dále Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob, nebo Klienta.

 

7, Mimosoudní řešení sporů

Poskytovatel je oprávněn k prodeji Služeb v oblasti online marketingu na základě živnostenského oprávnění.

Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit dohodou, máte vy, pokud jste Klient – spotřebitel, možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2021